تجهیزات فروشگاهی

فروشگاه های مواد غذایی نظیر هایپرمارکت ها و سوپرمارکت ها، قنادی و شیرینی فروشی و سایر فروشگاه های کوچک بزرگ بدون وجود تجهیزات صنعتی مدرن و به روز نمی توانند پاسخگوی نیازهای روز افزون جامعه باشند.

پس از ورود به هریک از فروشگاه های مواد غذایی، با توجه کردن به تجهیزات آن فروشگاه می توان به سطح کیفی سایر محصولات نیز پی برد بر همین اساس به جهت افزایش آگاهی مدیران فروشگاه های مواد غذایی در این بخش به بررسی و فروش انواع تجهیزات مورد نیاز این صنف می پردازیم.

یخچال و فریزر

خرید یخچال فروشگاهی و فریزر فروشگاهی اولین قدم در تجهیز یک فروشگاه مواد غذایی است. در انتخاب یخچال مناسب فروشگاه شما عامل های متعددی تاثیر گذار است که برخی از این عوامل عبارتند از:

 • مساحت فروشگاه
 • حجم فروش مواد غذایی
 • نوع کالا و صنف مد نظر
 • نوع و میزان نیروی برق فروشگاه
 • هدف و چشم انداز های فروشگاه

انواع یخجال

 • یخچال صنعتی فروشگاهی
 • یخچال روباز فروشگاهی (یخچال پرده هوا فروشگاهی)
 • یخچال ویترینی
 • یخچال شیرینی فروشی و قنادی
 • یخچال قصابی و مدرن قصابی
 • یخچال شو کیس

انواع فریزر

 • فریزر صنعتی
 • فریزر بستنی
 • فریزر روباز
 • فریزر پروتئین
 • فریزر ایستاده بستنی

قفسه فروشگاهی

بی شک عدم استفاده از قفسه فروشگاهی استاندارد و متناسب یک فرصت طلایی را از هر فروشگاه داری گرفته و آن را تبدیل به یک تهدید می کند.
چیدمان متناسب و زیبای محصولات در یک فروشگاه امری اجتناب ناپذیر است و انتخاب قفسه فروشگاهی استاندارد می بایست جزء اولویت های هر فروشگاهی باشد.