سردخانه

قطعا وجود سردخانه در هر واحد صنفی مرتبط با مواد غذایی امری ضروری و واجب است. نگهداری بلند مدت مواد غذایی از دیر باز آرزوی بشر بوده و همواره بشر به دنبال راه حلی برای نگهداری و ذخیره سازی مواد غذایی بوده است.

راه حل انسان برای نگه داری مواد غذایی از گذشته های دور با روش هایی نظیر نمک سود کدن و خشک کردن مواد غذایی شروع شد و در قرن حاضر با پیشرفت تکنولوژی در صنعت تبرید نگهداری مواد غذایی به سادگی امکان پذیر است.

انواع سردخانه های صنعتی

برای سردخانه های صنعتی دسته بندی های متنوعی می توان در نظر گرفت که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.

سردخانه های صنعتی از نظر رنج دمای کارکرد به دو دسته تقسیم بندی می شوند:

  1. سردخانه زیر صفر
  2. سردخانه بالای صفر

سردخانه های صنعتی از نظر ساختمان و اسکلت به دو دسته تقسیم بندی می شوند.

  1. سردخانه ثابت
  2. سردخانه متحرک

کاربرد سردخانه صنعتی

دامنه کاربرد سردخانه هاص صنعتی خیلی وسیع و گسترده است که می توان به برخی به شرح ذیل اشاره کرد.

  • سردخانه گوشت و پروتئین
  • سردخانه میوه
  • سردخانه لبنیات
  • سردخانه سبزیجات
  • سردخانه رستوران
  • سردخانه دپو